تزئینات مشبک سقف کاذب

تزئینات مشبک سقف کاذب

استفاده عمومی از توری ورق فولادی سقفی: می تواند توری صفحه آلومینیومی را به طور عمده برای دیوار پرده، صفحه لانه زنبوری آلومینیومی برای اتصال سقف سقف تجهیزات ساختاری ایجاد کند.

ساختار ساده: این ساختار یک ساختار قلاب دار موازی یک طرفه است، به طوری که تجهیزات تخته قلاب ایمن تر است.

یکپارچگی قوی مشتری: دوخت بین تور و تور از طریق کیل به منظور جمع شدن با هم انجام می شود، طراحی قلاب لبه توری می تواند به خوبی فعالیت بین تور و توری را کنترل کند و سپس اطمینان حاصل کند که شکاف بین توری و توری محکم تر، صاف تر، یکپارچه تر است.

سقف کاذب مشبک منبسط شده

تزئینات فلزی سوراخ شدهسقف مشبک فلزی سوراخ


زمان ارسال: ژانویه-10-2023

پیام خود را برای ما ارسال کنید: